Institut Icària. Programa de faltes
CURS 2019-2020
(V1909)
Nom d'usuari:
Contrasenya:
 

Per accedir a l'aplicatiu s'ha d'indicar el nom d'usuari i la contrasenya.
El nom d'usuari i la contrasenya es subministra a cada alumne, en un full personalitzat, a començament de curs.
Si no teniu aquesta clau, que el vostre fill/a la demani al seu tutor/a.

 

Advertiment

Encara que l'actualització de la informació de faltes es fa diàriament de forma automàtica, la freqüència amb la qual el professorat introdueix aquesta informació està establerta en una vegada a la setmana. L'actualitat de les faltes s'ha d'entendre, doncs, com referida a la setmana anterior.