EL BATXILLERAT A L'ICÀRIA

EL TREBALL DE RECERCA

DESPRÉS DEL BATXILLERAT. QUÈ?

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
PREINSCRIPCIÓ A LA UNIVERSITAT I ALS CICLES FORMATIUS
PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT


 

EL BATXILLERAT A L'ICÀRIA